நிலைத்திருக்க

Posted in Uncategorized on திசெம்பர் 21, 2015 by aruleesan

விழித்திருக்கும் போது

கனவை காண்

விழியை விதிமூடிய

பின்பும் கூட

உன் கனவு

காலமெல்லாம்

உன் பெயர் சொல்லி

நிரந்தரமாய்

நிலைத்திருக்கும்

Advertisements

உன்னால் தமிழுக்கு பெருமை

Posted in Uncategorized on பிப்ரவரி 21, 2015 by aruleesan


ஆசையும் ஆர்வமும்
அலைமோதும்போது
எவரஸ் மலை கூட
எள்ளிலும் சிறிதாய் தோன்றும்
எடுத்த அடி உச்சியை காணும்
எண்ணியது ஈடேறும்

தாகம்

Posted in Uncategorized on மார்ச் 31, 2014 by aruleesan

மண்ணின் தாகம் வானம் கொட்டும்
மழையில் தணிகிறது.
விண்ணின் தாகம் வீணாய்ப் போகும்
கடலைக் குடிக்கிறது Continue reading

விழி …

Posted in Uncategorized on பிப்ரவரி 2, 2014 by aruleesan

Kavithai Kirukkal Veeli

தை பொங்கல் திருநாள்

Posted in Uncategorized on ஜனவரி 13, 2014 by aruleesan

Pongal

தை மாத முதல் நாள்
தை பொங்கல் திருநாள்
தமிழர்களின் முதல் நாள்
உழவர்களின் பெருநாள் Continue reading

2013 in review

Posted in Uncategorized on ஜனவரி 6, 2014 by aruleesan

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,000 times in 2013. If it were a cable car, it would take about 33 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

நம்பிக்கை !!

Posted in Uncategorized on ஜனவரி 2, 2014 by aruleesan

உன்னை நம்பினேன்
நான் விட்டதை
நீயாவது பூர்த்தி செய்து
எனக்கும் புகழ்
சேர்ப்பாய் என்று…

( பாடலில் பிறந்தது ) :