புதிய வல்லரசு

 

போர் மேகம் சூழ்ந்த வழைகுடாவில்
யார் வீரம் வல்லாதிக்கம் கூறும்
நான் பெரிது நீசிறிது என்று
உலகடங்க கொக்கரித்த
ஆதிக்க வெறியர்கள்
விண்வெளியால் கொட்டியும்
ஏவிவிட்டு உயிர் குடித்தும்
வீரங்கள் பேசியவர்கள்
வீரம் இழந்து யுத்தம் மறந்து
உலக வல்லரசு கொரோணாவே
பெருங் கோசம் முழங்கியவாறு
செய்வது அறியாமல் எல்லேரும்
உலகடங்க முடங்கியநிலை
உயிர் மதிப்பை காட்டுகிறது
விழிப்பார்களோ இவர்கள்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: