நா

image_viber_2019-05-27_14-46-10

அகரமும்,லகரமும் தெரிந்தவனே
சொல்லுக்கு துணை போய்
மல்லுக்காய் உச்சரிப்பாய்
மாயை உண்டு பண்ணி


மகுடிபோல் ஊதி
மண்டியிடவும் செய்வாய்
மகிடமும் சூட்டி நிற்பாய்
விகடங்கள் பேசி விட்டு
விசித்திரமாய் பலதும் கூறி
வீம்புக்காய் அறை கூவி
விசத்தையும் கொட்டிவிட்டு
ஏட்டிக்கு போட்டியும்
எள்ளி நகை யாடலும்
மொத்தமாய் மூட்டிவிட்டு
சொல் தணலில் குளிர் காய்வாய்
கூதலில் அலை வோரை
குளிர்காய கூட்டமைப்பாய்
உன் சுழற்சிக்குள் அம்பிட்டால்
யானை வாய் கரும்புதானே
இனிப்பு பிரியர்களுக்கு
இனிய கொண்டாட்டம்
இதயம் உள்ளவர் திண்டாட்டம்
சொந்தங்களை பிரித்தும்
பந்தங்களை பந்தாடியும்
தரணம் பார்த்து உந்தன்
தரவுக்காய் காத்து நிற்பாய்
வரவுக்காய் இன்றினும்
வஞ்சத்துக்காய் உச்சரிப்பாய்
சுதி,சுரிதி, மாற்றமும்
சுவையான சுழற்ச்சியும்
எஐமானின் திருத்திக்கே.

அருள்ஈசன்

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
சோகாப்பார் சொல்லிழுக்குப் பட்டு

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: