செப்ரெம்பர், 2018 க்கான தொகுப்பு

தமிழ் அகராதி

Posted in Uncategorized on செப்ரெம்பர் 22, 2018 by aruleesan

220px-Karunanidhi_pay_homage_to_Manorama

 

 

தமிழ்ப்பெருந் தொண்டர்

தன்னுயிர் நீர்த்தார்

அளப்பெருங்காரியங்கள்

அன்னைத் தமிழுக்காய் ஆற்றிய

Continue reading

Advertisements