வடை

பாட்டி சுட்டவடை
எங்கேதான் போச்சு
காக்கை அதன் அலகால்
களவாடிபோச்சு
தூக்கிகொண்டு போன
வடை என்னதான் ஆச்சு
மரக்கிளை அமர்ந்து
காக்கை உண்ணப் போச்சு
இளைப்பாறும் நரிக்கு
வடை மணந்தாச்சு
முகந்து கண்டவடையை
முழுதாய் உண்ண எண்ணி
ககாக்கை பார்த்து
கான கருங்குயிலே
கவி ஒன்று தாரும்
உன் கான மளழயில்
மூழ்க வென்று கூற
தந்திரத்தின் கூற்றுக்கு
காக்கை ஏமாந்து பாட
வடை வாய்தவற
நரி வாயில் வடை
இடமாறிப்போச்சு.

பளைய பாடலில் பிறந்தது
அருள்ஈசன்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: