உபதேசம்

 

 

மனித பலி அறியார்
மிருக பலி கண்டனரே
வெலிக்கடை செம்மணி,
குமுதினி ,வரிசையில்
முள்ளிவாய்க்கால்வரை
பலஆயிரம் மக்களையும்
பலஆயிரம் உயிரினங்களை
இனவெறிக்காய்
வேள்விசெய்தோர்
இன்றும் குத்தி குதறி
குடல் உருவி
கொலை புரிவோர்
புனிதர்கழாய்
நீலிக்கண்ணீர்
வடிக்கின்றனர்
புத்தருக்கு களங்கம்
தேடியவர்கள்
மிருகவதைகண்டு
துடிக்கின்றனர்
நடிக்கின்றனரோ
மனிதவதைக்கு
முற்றுவைக்காதவர்கள்
மிருகபலிக்கு
தடைபோடுகிறார்
உங்கள் உங்கள் ஊத்தைகளை
தூய்மை செய்துவிட்டு
ஊர்வாயின் ஊத்தய்க்காய்
உபதேசம் கூறுங்கள்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: