உயிருடன் கொள்ளி


என்னை உருக்கி
என் கண்ணென நினைத்து
கருவிலிருந்தே
பக்குவம் இருந்து

பத்தியமுடனே
ஈன்று எடுத்த மகவே
பாலுட்டி
தினம் உணவு ஊட்டி
என் கனவும் கலந்து
உனக்கு ஊட்டி
கனவு நிஜமாகும்
நாளுக்காய்
காத்திருந்தேன்
நீயோ என் கருவான
உன்  வாயில்
வெண் விறகுமூட்டி
கணம் ஒரு தவனம் காட்டி
கருகிய இதயமும்
கலங்கிய மூளையுமாய்
என்கண்முன்னே!!!
மகனே, மகளே
இதற்கா கண்விளித்து
கடமைசெய்து
பிஞ்சுப் பாதம்
நிலத்தில் விடாது
தாங்கித்திரிந்து
தவங்கிடந்தேன்
என் வேதனையில்
பங்கெடுத்து சாதனைகள்
செய்வீர்
சரீரம்மது வீழ்ந்தால்
சந்தனக் கொள்ளி வைப்பீர்
என்று நான் எண்ண!
நீயோ தினம்தோறும்
உயிருடனே உனக்கு
நீயே கொள்ளிவைகிறாய்
எனக்குமுன் போவதற்கா?
வேண்டாம்
ஒரு தாயுக்கும்
இந்தநிலை
சேய்களே
விளியுங்கள்!!!

ஒரு பதில் -க்கு “உயிருடன் கொள்ளி”

  1. “உயிருடன் கொள்ளி” மிக அருமையான எண்ணப் பிரதிபலிப்பு.
    ப்ரியமுடன்,
    சிரபுரத்தான்.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: