பெண்ணுக்கு ஓர் தினம் பெண்ணோ ஓர் இனம்

பெண்ணுக்கு ஓர் தினம்
பெருமை கொள்ளும்
பெண்ணினம்
மண்ணுக்கு மனிதம் தந்த
மாதருக்காய் ஓர் தினம்
பெண்ணுக்காய் ஓர் தினம்
எண்ணிக்கை கடந்தபோதும்
என்னும் விழிக்கவில்லை
ஏனோ மக்கள் மனம்
காலமதை உணர்த்த தமிழ்
கண்ணும் கருத்துடனும்
மண்ணில் பெண்ணடிமை
மாற்றி அமைத்தங்கு
பெண்ணின் பேர்ராற்றலில்
பெருமிதம் கண்டுள்ளார்
கண்டும் காணாதோர்
கண்கள் விழிக்க வேண்டும்
விழிக்கா மனங்களுக்கு
விளக்க உரை கொடுக்கவேண்டும்
கருவரிந்து கொலை
கள்ளிப்பால் ஊட்டும் நிலை
இரக்கமற்ற சீதனம்
கை உதை கால் உதை
இவையெல்லாம்
ஒழியவேண்டும்
பெண்ணோர் இனம்
ஆனோர் இனம்
என்றநிலை மாறவேண்டும்
புலத்தில் பெண்புலி வீரம் கண்டும்
சாதனைப் பெண்
சந்திரனில்நின்றும்
மக்கள் இன்றும் மாறவில்லை
மனதை மாற்றி
பெண்விடுதலை காண்போம்
அப்போதுதான்
பெண்ணுக்கு ஓர் தினம்

நன்றியுடன்
அருளீசன்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: